Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (13,430,805.01 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub162,975,755.9931894 BNB--337,471
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token7,615,959.47008807 BNB56.70516000%407,377
30xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token1,189,485.55936968 BNB8.85639810%111,296
40xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d500,007.55712447 BNB3.72284131%608
50xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8288,899.98990321 BNB2.15102512%144
60x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet288,267.77371895 BNB2.14631791%3,947,282
70x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb157,000.01067416 BNB1.16895458%141
80x000000000000000000000000000000000000dead130,738.8861108 BNB0.97342554%140
90xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546995,915.8375495 BNB0.71414809%113
100x8ff804cc2143451f454779a40de386f913dcff20Binance: Hot Wallet 492,944.2658417 BNB0.69202305%3,213
110xb1256d6b31e4ae87da1d56e5890c66be7f1c038eBinance: Hot Wallet 287,957.03438542 BNB0.65489026%1,091,399
120xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93947865 BNB0.59943495%45
130xad9ffffd4573b642959d3b854027735579555cbcBinance: Hot Wallet 571,004.22107957 BNB0.52866690%2,692
140xab87c2f5fe40c7ea8b6f1a68c09f8e869b72cb5466,538.66858482 BNB0.49541832%39
150x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,720.9567419 BNB0.46699328%85
160x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token58,509.88776201 BNB0.43563947%36,517
170x3bb5f6285c312fc7e1877244103036ebbeda193d54,359.56374839 BNB0.40473794%22,282
180xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.6191 BNB0.37334783%104
190xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.94025542 BNB0.36119161%29
200xb365fba4e6c2e13696147bbadfd73077541ece0f40,598.0818494 BNB0.30227586%27
210x17b692ae403a8ff3a3b2ed7676cf194310dde9afBinance: Hot Wallet 340,469.11624735 BNB0.30131564%5,533
220x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b34,240.6201 BNB0.25494094%33
230x6868fd7f18565946fa8927cc0463b1933e59987132,036.86631001 BNB0.23853273%110
240x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.4901 BNB0.20544182%30
250x269da78999ce4ce5d20ea8d0cae0f46e2763a68d25,529.99979 BNB0.19008540%8
Show Records